Longfibrose |

ABC
A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - P - R - S - T - V - W - Z
N
Nintedanib (Ofev) 

Nintedanib is, evenals Pirfenidon, een medicijn voor de behandeling van Idiopathische Pulmonale Fibrose. Nintedanib vertraagt de afname van de longfunctie. Ook het aantal acute verergeringen van de ziekte (zie Exacerbatie) neemt mogelijk af.

NVALT 

De NVALT (Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose) is de vereniging van longartsen en longartsen in opleiding in Nederland. De organisatiegraad van longartsen in Nederland is bijna 100%.Volgens de statuten stelt de NVALT zich ten doel:

De bevordering van de studie van longziekten en tuberculose in de meest uitgebreide zin (wetenschapsbeleid), de behartiging van geneeskundige belangen op dit gebied en van de maatschappelijke belangen van de leden.