Longfibrose |

ABC
A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - P - R - S - T - V - W - Z
E
Endoplasmatisch reticulum 

Een endoplasmatisch reticulum is een netwerk van buisjes en ruimtes omgeven door een membraan. De functie is dat er eiwitten gevouwen worden en werkzaam worden gemaakt. Het bevindt zich in een cel buiten de celkern en is alleen zichtbaar met een elektronenmicroscoop.

(Endo = in, reticulum = netwerk, plasma = vloeistof)

Erfelijke aandoening 

Een aandoening die kan worden doorgegeven binnen families.

Exacerbatie 

Exacerbatie is bij longfibrose een plotselinge en heftige verslechtering van de ziekte zonder duidelijke oorzaak zoals longembolie of longontsteking. Het betreft een ernstige complicatie van de ziekte waar nog geen goede behandeling voor bestaat. Meestal worden aan de patiënt wel extra medicijnen voorgeschreven om te proberen de terugval het hoofd te bieden.

Expertise in kaart 

Vanuit patiëntenperspectief is van de vier in Nederland gespecialiseerde centra voor interstitiële longziekten hun expertise over longfibrose in kaart gebracht. Het gaat om de volgende centra:

  • St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

  • Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

  • Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam

  • Amsterdam Universitair Medische Centra

De kenniskaarten zijn bedoeld voor zowel artsen als patiënten. Voor patiënten is de informatie belangrijk om bij doorverwijzing door hun huisarts een goede keuze te kunnen maken. Ook voor andere ziektes zijn kenniskaarten voorhanden. Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.expertiseinkaart.nl

Extrinsieke Allergische Alveolitis (EAA) 

EAA is een afkorting van Extrinsieke Allergische Alveolitis. Het is een ontsteking van de longblaasjes (alveoli) door een allergische reactie op bepaalde stoffen. Er zijn zeer veel vormen van EAA beschreven, vaak in relatie tot hobby of beroep. Een bekend voorbeeld is de ‘duivenmelkerslong’, die gezien kan worden bij duivenhouders. Een reactie op producten (eiwitten) uit de veren en ontlasting van de duiven zijn hierbij de oorzaak van de ziekte. Er is ook een chronische vorm van EAA; deze variant kan sterk lijken op idiopathische longfibrose.