Longfibrose |

ABC
A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - P - R - S - T - V - W - Z
G
Genetica 

Genetica is de studie naar erfelijkheid. Het is een biologisch proces waarbij ouders bepaalde genen op hun kinderen of nakomelingen overdragen. Er zijn verschillende vormen van erfelijkheid. In sommige situaties is een familie bekend met een erfelijke aandoening. Dit komt soms pas aan het licht nadat er navraag is gedaan binnen de familie. In andere situaties blijkt een aandoening een erfelijke oorzaak te hebben, terwijl die nog niet in de familie voorkwam.

Genetische aandoening

Een aandoening of ziekte die wordt veroorzaakt door een afwijking in een gen of chromosoom.

Genetische counseling 

Informatie en begeleiding voor mensen die betrokken zijn bij een aandoening die erfelijk zou kunnen zijn. Genetisch consulent / klinisch geneticus: een specialist die informatie en begeleiding geeft aan personen die betrokken zijn bij de erfelijke aspecten van een ziekte.

Genetische test 

Een genetische test is een onderzoek aan DNA, afkomstig uit bloed of weefsel waarbij een verandering, een afwijking in een bepaald gen of chromosoom kan worden opgespoord.

Genetisch 

Alles dat met erfelijkheid te maken heeft.

Gen 

In een gen zit de informatie die nodig is voor het lichaam om te functioneren. Deze informatie is opgeslagen in een chemische vorm op de chromosomen.

Geslachtschromosomen 

Het 23e paar, het X-chromosoom en het Y-chromosoom bepalen of iemand vrouw of man is. Vrouwen hebben twee X-chromosomen (XX) en mannen hebben een X- en een Y-chromosoom (XY).