Longfibrose |

ABC
A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - P - R - S - T - V - W - Z
D
Desaturatie 

Desaturatie is de medische term voor te weinig zuurstof in je bloed. Er is sprake van desaturatie, als de hoeveelheid zuurstof minder is dan wat je bloed maximaal kan bevatten. Je komt zo zuurstof tekort. Mensen met longfibrose hebben met name last van zuurstoftekort als ze zich inspannen. Hoe erger de longfibrose, hoe groter de kans op zuurstoftekort. Elke waarde lager dan normaal (96-98%) is feitelijk desaturatie.

Diffusie 

De functie van ademhaling is het uitwisselen van gassen. In de longblaasjes (alveoli) vindt transport van zuurstof uit de lucht naar het bloed in de longhaarvaten plaats. Het transport van koolstofdioxide vindt precies in tegenovergestelde richting plaats. Dit transport van deze gassen vindt plaats door diffusie. De diffusiecapaciteit van de long is een maat voor dit proces van gaswisseling. Door de bindweefselvorming bij longfibrose verdwijnen steeds meer bloedvaatjes. De diffusiemeting geeft daarom ook belangrijke informatie over het beloop van de ziekte.

DNA

DNA (Desoxyribo Nucleïne Acid) is molecuul die in elke cel van een organisme voorkomt en waarin alle erfelijke eigenschappen (genen) vastliggen.

Dyspneu of dyspnoe 

Kortademigheid
Bindweefselvorming in het longweefsel kan bijvoorbeeld de oorzaak zijn van verergerende kortademigheid.
Dyspnoe d’effort = Kortademigheid bij inspanning.