Privacy & Disclaimer

Privacy en disclaimer

Informatie en aansprakelijkheid
De informatie op deze site is met grote zorg geschreven en getoetst door ervaringsdeskundigen. Medische informatie is voorgelegd en gecontroleerd door vertegenwoordigers van de Adviesraad. Desondanks kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie, de links of de informatie die via de opgenomen links wordt geboden. Informatie die u aan de Longfibrosepatiëntenvereniging deze site verschaft, wordt behandeld overeenkomstig de wet op de persoonsregistratie.

Website
Het gebruik van de informatie op www.longfibrose.nl en de daaraan gekoppelde pagina’s is voor eigen risico. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie en gemak van de bezoekers van de website van de longfibrosepatiëntenvereniging. De longfibrosepatiëntenvereniging geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

De personen op de homepage van de website hebben vanwege privacy gefingeerde namen. De geciteerde uitspraken zijn quotes van patiënten die wij de afgelopen jaren hebben genoteerd.

Persoonsgegevens
Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. De longfibrosepatiëntenvereniging zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van onze dienstverlening. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.