Longfibrose |

Documentatie

Hier vindt u verschillende documenten, zoals bv. ons jaarverslag, die te downloaden zijn.

 

Jaarvergadering 2023
Gedragsregeling rondom sponsoring
Klachtenregeling
Meerjarenplanning 2022-2025
Jaarverslag 2022
Dit is het voorlopige jaarverslag 2022. Het wordt op 15 november op de ledendag ter goedkeuring voorgelegd. Download hier
Jaarverslag 2021
Statuten