Mantelzorg

U bent mantelzorger als u langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, een gehandicapte of een hulpbehoevende persoon uit uw eigen omgeving. Een mantelzorger kan partner, ouder of kind zijn van de persoon die de zorg krijgt. Dat geldt ook voor andere familieleden, vrienden en buren.

Zorg voor een ander brengt vaak begrijpelijke emoties met zich mee. Het is goed er dan over te praten. Dat kan met iemand in uw directe omgeving, maar ook met een professionele dienstverlener als u daar behoefte aan heeft.

Steunpunt Mantelzorg
Mantelzorg.nl is een landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerswerk. U kunt zich via deze vereniging gratis aanmelden bij een Steunpunt Mantelzorg. Die zijn in het hele land gevestigd. Ze geven informatie, advies en praktische steun. Bijvoorbeeld over de regelingen die er zijn, wat de rechten van mantelzorgers zijn en wat u moet doen als u graag wilt dat iemand de zorg (tijdelijk) overneemt.

Hulpmiddel Mantelzorgers
De website ShareCare biedt een hulpmiddel voor mantelzorgers. Via deze site kunt u het zorgproces organiseren. Het gebruik ervan is kosteloos, maar u moet zich wel registreren.

Presentatie Mantelzorgmakelaar
In Heerlen gaf Marlie op den Camp-Ruijl, Mantelzorgmakelaar, een interessante presentatie over de wereld van zorg en welzijn. Dit deed zij tijdens de bijeenkomst in de Internationale week voor Longfibrose in september 2019. Deze presentatie kan u helpen wegwijs te maken op het gebied van onder andere mantelzorg, voorzieningen, invalidenverkeerkaart en vervoer.