Longfibrose |

ABC
A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - P - R - S - T - V - W - Z
B
Bindweefselvorming
Zie Fibrose
Bloedgasanalyse
Bij een bloedgasanalyse worden de zuurstof- en koolstofdioxidegehaltes in het slagaderlijke bloed bepaald. Het bloed wordt hiervoor meestal afgenomen uit een kleine slagader in de pols. Soms wordt bij een fietstest een klein slangetje in de slagader ingebracht om het beloop van de zuurstof- en koolstofdioxidegehaltes tijdens de fietstest te kunnen meten. Op deze manier kan de meest nauwkeurige indruk worden verkregen van de gaswisseling in de longen.
Bloedtest
Met bloed dat wordt afgenomen uit een ader in de arm kan worden onderzocht of een bepaalde ziekte de oorzaak is van longfibrose. Ook wordt de test gebruikt om zoveel mogelijk ziekten als oorzaak van de longfibrose uit te sluiten.
Bronchiën
De lucht die we inademen, komt via onze mond of neus in de luchtpijp terecht. De luchtpijp is een stevige buis waarin kraakbeenringen zitten, zodat de buis altijd open is. Hij splitst zich steeds in twee takken, die we bronchiën noemen. Bronchiën zijn de steeds kleiner vertakkende buizen van de luchtpijp tot in de longen, waar de alveoli zich bevinden. Zie alveoli.
Broncho Alveolaire Lavage (BAL) of longspoeling
Een longspoeling of broncho-alveolaire lavage (BAL) wordt soms toegepast als onderzoek bij patiënten met longfibrose om een juiste diagnose te kunnen stellen. Soms ook om een mogelijke diagnose uit te sluiten. De arts spuit via de bronchoscoop een fysiologische zoutoplossing (zout water) in een deel van de longen. Het water wordt direct weer opgezogen. Het zo verkregen materiaal wordt doorgestuurd naar het laboratorium voor een analyse van de in de lavage aanwezige cellen en voor een kweek van eventuele bacteriën of virussen.
Bronchoscoop
Een bronchoscoop is een dun “slangetje” met aan het uiteinde een cameraatje. De broncho-scoop wordt gebruikt bij het uitvoeren van een bronchoscopie. Door het “werkkanaal” van de bronchoscoop kan een biopteur worden opgevoerd om een klein stukje longweefsel weg te nemen voor onderzoek. Ook maakt dit kanaal de BAL mogelijk.
Bronchoscopie
Een bronchoscopie wordt gedaan om de conditie van de luchtwegen (bronchiën) te beoordelen. Soms wordt dit gecombineerd met een longspoeling (BAL) en/of het nemen van een longbiopt. Bronchoscopie is letterlijk kijken (scopie) in de luchtwegen (bronchiën). De longarts voert dit onderzoek uit met behulp van een bronchoscoop. Het verkregen materiaal (BAL en/of longbiopt) wordt opgestuurd voor onderzoek onder de microscoop naar veranderingen in het longweefsel en/of soms voor onderzoek naar bacteriën, schimmels en virussen.