Overzicht onderzoek

Een overzicht naar wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe medicatie bij longfibrose in Nederland open voor deelname, laatste update 30 maart 2023

ILD-studies in NL open voor inclusie:

Fibrose studies

Naam studie

(studie ID)

Fase

Soort studie

Middel

Status

Onderzoeksvraag

NVALT Longfibrose Register Study

 

 

Registratie studie

 

St. Antonius ZH, Erasmus MC, Amsterdam UMC, Zuyderland MC, MC Leeuwarden, Jeroen Bosch ZH, Haaglanden MC, Martini ZH, VieCuri, LUMC, Catharina ZH, Isala, Canisius Wilhelmina ZH, Medisch Spectrum Twente, Rijnstate ZH

Amsterdam, OLVG

 • Wetenschappelijk onderzoek naar het beloop van verschillende vormen van longfibrose en voorspellende factoren voor therapieeffect.
 • Monitoring van gepast gebruik van dure medicijnen en maatschappelijke verantwoording.
 • Verbetering van de zorg middels identificatie van belangrijke uitkomstmaten en vergelijking tussen instituten.

ORV-PF-01 (IPF COMFORT)

2

RCT

Orvepitant

Zuyderland MC, Erasmus MC, St. Antonius ZH, Isala Zwolle

Effectiviteit en veiligheid Orvepitant bij chronische hoesten tgv IPF.
Wat is het IPF Comfort-onderzoek?

 

BI-1305-Fibroneer

 

3

RCT

BI 1015550

LUMC, Zuyderland MC, Erasmus MC, St. Antonius

 • Lange termijn effectiviteit en veiligheid van BI 1015550 bij ILD patiënten met PPF (IPF arm gesloten) met en zonder nintedanib/pirfenidon

TETON-2 IPF

 

3

RCT

Geïnhaleerd Treprostinil

On hold

AUMC, St. Antonius, Erasmus MC, Zuyderland MC

 • Lange termijn effectiviteit en veiligheid van geïnhaleerd treprostinil bij IPF

IPF Nintedanib_PET scan studie

nvt

Diagnostiek

 

Amsterdam UMC

 • Endpoint; lungtissue uptake of c11 nintedanib

I-file

Observationeel

Internationaal multicenter in samenwerking met patiënten

 

Erasmus MC, Zuyderland MC, Radboud, CWZ

 • Thuis monitoring alle vormen van Longfibrose om voorspellers ziektebeloop te vinden.

ILDnose

nvt

Diagnostiek en vervolg

 

Erasmus MC, Amsterdam UMC

 • Breath Printing ILD

“kunnen we diagnose ruiken”

FLORIS

 

Prospectief, cohort

St. Antonius

 • Prognostische waarde van mogelijke parameters voor detectie van vroege familiaire longfibrose (FPF)
 • Inzicht in natuurlijk beloop (vroege) FPF
 • Timing screeningsinterval voor FPF

BMS IPF/PPF

3

Prospectief, cohort

BMS-986278

LUMC, Erasmus MC, St. Antonius

 • Lange termijn effectiviteit en veiligheid van BMS986278 bij patienten met IPF of PPF onafhankelijk van nintedanib/pirfenidon

SUITS

nvt

Prospectief, cohort

10 centra

 • Thuismonitoring bij longfibrose in Nederland

Sarcoïdose studies

Naam studie

(studie ID)

Fase

Soort studie

Middel

Status

Onderzoeksvraag

PREDMETH

 

RCT

Prednison vs. MTX als 1e lijnstherapie bij mensen met sarcoïdose

Erasmus MC,

St. Antonius, Zuyderland, Martini, CWZ, JBZ, Rijnstate, LUMC, MST, Isala, Haaglanden MC, OLVG, Amsterdam UMC, CZE

 • Werkt MTX net zo goed als prednison voor de eerste lijns behandeling van pulmonale sarcoïdose maar met minder bijwerkingen?

 

Namilumab

(kinevant)

2

RCT

Namilumab

Erasmus MC,

St.Antonius,

LUMC

 • Effectiviteit en veiligheid Namilumab in chronische pulmonale sarcoïdose

PHENOSAR

 

RCT

ClinicalTrials.gov NCT05291468

Doxycycline + Azitromycine

St. Antonius

 

 

 • Effect antibiotische therapie bij patiënten met aanwezigheid C.Acnes in het granuloom?

aTYR

3

RCT

Efzofitimod (groep van Resokinen)

St. Antonius,

Erasmus MC, AUMC

 

 • Effectiviteit en veiligheid Efzofitimod in pulmonale sarcoïdose

Overige ILD studies

Naam studie

(studie ID)

Fase

Soort studie

Middel

Status

Onderzoeksvraag

OCEAN

3

Prospectief, cohort

Depemokimab

LUMC

 • Effectiviteit en veiligheid depemokimab vs mepolizumab EGPA patienten


Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek?

Het doel van wetenschappelijk onderzoek bij longfibrose is om de oorzaak en gevolgen van de ziekte beter te begrijpen, en het stellen van de diagnose en de behandeling te verbeteren. Door hieraan deel te nemen kunt u zelf een bijdrage aan deze vooruitgang leveren. In het overzicht staan de longfibrose studies die op dit moment in Nederland verricht worden.
Deze worden verricht in behandel- en expertisecentra voor longfibrose. U kunt met uw longarts overleggen of u in aanmerking komt voor deelname aan één van deze studies. Indien uw eigen longarts niet werkzaam is in één van de deelnemende centra kan uw longarts overleggen met een deelnemend centrum en u vervolgens eventueel verwijzen. Via de onderzoeksafdeling van het deelnemende behandel- of expertisecentrum ontvangt u dan uitgebreide informatie over het onderzoek, waarna u zelf beslist of u wenst deel te nemen.

Contactgegevens voor informatie:
research.longziekten@erasmusmc.nl of tel: 010-7030323 of 0633343648
longziekten-r&d@antoniusziekenhuis.nl of tel: 088-3201572
longartsom@zuyderland.nl of tel: 088-4596066
ILDzorg@olvg.nl of tel: 020-5994745

Landelijk register longfibrose
Vanuit de beroepsvereniging voor longartsen *NVALT is er een landelijk register opgezet waarbij anoniem gegevens worden verzameld van mensen met longfibrose. Dit register is in 2015 gestart omdat dit een voorwaarde was voor de vergoeding van de fibrose remmers vanuit de overheid. In 2020 zal dit register uitbreiden naar alle soorten longfibrose en zullen mensen met longfibrose in heel Nederland gevraagd worden om hier aan mee te doen.
Het doel van dit register is om meer inzichten te krijgen in het beloop van de verschillende soorten longfibrose. Daarnaast wordt er ook gekeken naar het effect van verschillende soorten behandeling niet alleen op de longfunctie en overleving maar ook op het algeheel wel bevinden van mensen. Hiermee hopen we in de toekomst beter te kunnen voorspellen hoe mensen op een behandeling reageren en meer op maat behandeling te leveren.
Alle behandel- en expertisecentra in Nederland doen mee aan dit register. Uw dokter of verpleegkundig specialist zal u vragen of uw data hiervoor gebruikt mogen worden.

Klik hier voor meer informatie over de BIOBANK interstitiële longziekten.