Overzicht onderzoek

Een overzicht naar wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe medicatie bij longfibrose in Nederland open voor deelname, laatste update 29 juni 2022

ILD-studies in NL open voor inclusie:

Fibrose studies

Naam studie

(studie ID)

Fase

Soort studie

Middel

Status

Onderzoeksvraag

NVALT Longfibrose Register Study

 

 

Registratie studie

 

-St. Antonius ZH
-Erasmus MC
- Amsterdam UMC
- Zuyderland MC
-MC Leeuwarden
-Jeroen Bosch ZH
- Haaglanden MC
-Martini ZH,
-VieCuri
-LUMC,
-Catharina ZH
-Isala,
-Canisius
-Wilhelmina ZH
-Medisch Spectrum
Twente
-Rijnstate ZH
-Amsterdam OLVG

Wetenschappelijk onderzoek naar het beloop van verschillende vormen van

longfibrose en voorspellende factoren voor therapie-effect.

 

Monitoring van gepast gebruik van dure medicijnen en maatschappelijke

verantwoording.

 

Verbetering van de zorg middels identificatie van belangrijke uitkomstmaten en

vergelijking tussen instituten.

PLN-74809-IPF-202

(INTEGRIS-IPF)

 

2a

RCT

PLN-74809

(integrine inhibitor)

-Zuyderland

-Amsterdam UMC
-St. Antonius ZH

1e deel voltooid, 2e deel volgt

 

Evaluatie veiligheid, tolerabiliteit en effectiviteit

IPF patiënten met en zonder nintedanib/pirfenidon

FGCL-3019-095

(Zephyrus II)

3

RCT

Pamrevlumab

(FG-3019)

-Zuyderland
-St. Antonius ZH
-Amsterdam UMC

Evaluatie effectiviteit en veiligheid

IPF ptn zonder nintedanib/pirfenidon

AP01-005 (vervolg op Atlas)

2

Open label

Inhalatie Pirfenidon (AP-01)

-St. Antonius ZH
-Erasmus MC

Geeft patiënten met ILD/IPF de gelegenheid AP01 te krijgen, onderzoek naar veiligheid van AP-01

Patiënten met longfibrose zonder nintedanib/pirfenidon

WA42293 (Starscape)

3

RCT

PRM-151

-St. Antonius ZH
-Amsterdam UMC
-Erasmus MC

Effectiviteit en veiligheid van PRM-151 bij IPF

Patiënten met IPF en met en zonder nintedanib/pirfenidon

WA4224 (Starscape Ole)

 

 

PRM-151

Vervolg op bovenstaande studie. En op eerdere fase 2.

-Erasmus MC
-St. Antonius ZH
-Amsterdam UMC

Lange termijn effectiviteit en veiligheid van PRM-151 bij IPF

Patiënten met IPF met en zonder nintedanib/pirfenidon

ORV-PF-01 (IPF COMFORT)

2

RCT

Orvepitant

-Zuyderland MC
-Erasmus MC
-St. Antonius ZH

Effectiviteit en veiligheid Orvepitant bij chronische hoesten tgv IPF

Horizon (HZN-825)

2b

RCT

1/3 placebo, 2/3 HZN-825

HZN-825

 

Erasmus MC

open zomer 2022

Effectiviteit en veiligheid van HZN-825 bij IPF zonder nintedanib of pirfenidone

BI-1305-Fibroneer

 

3

RCT

BI 1015550

Rond Q3.
-Zuyderland MC
-Amsterdam UMC
-Erasmus MC
-St. Antonius ZH
-Amsterdam OLVG
-LUMC

Lange termijn effectiviteit en veiligheid van BI 1015550 bij IPF

Patiënten met PF-ILD of IPF

met en zonder nintedanib/pirfenidon

TETON-2 IPF

 

3

RCT

Geïnhaleerd Treprostinil

Rond Q3/Q4.

-Amsterdam UMC
-St. Antonius ZH
-Erasmus MC
-Zuyderland MC

Lange termijn effectiviteit en veiligheid van geïnhaleerd treprostinil bij IPF

Danazol

 

Observationeel

Off-label

Danazol

St. Antonius ZH

Effectiviteit Danazol bij IPF ondanks reguliere behandeling

IPF Nintedanib_PET scan studie

nvt

Diagnostiek

 

Amsterdam UMC

Endpoint; lung-tissue uptake of c11 nintedanib

I-file

Observationeel

Internationaal multicenter in samenwerking met patiënten

 

-Erasmus MC
-Zuyderland MC
-Radboud
-CWZ

Thuis monitoring alle vormen van Longfibrose om voorspellers ziektebeloop te vinden.

ILDnose

nvt

Diagnostiek en vervolg

 

-Erasmus MC
-Amsterdam UMC

Breath Printing ILD

“kunnen we diagnose ruiken”

ImPACT

Observationeel

Internationaal multi center

Hoest meting

Erasmus MC

Voor mensen met alle vormen van longfibrose

FLORIS

 

Prospectief, cohort

St. Antonius

Prognostische waarde van mogelijke parameters voor detectie van vroege familiaire longfibrose (FPF)

Inzicht in natuurlijk beloop (vroege) FPF

Timing screenings-interval voor FPF

 


Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek?

Het doel van wetenschappelijk onderzoek bij longfibrose is om de oorzaak en gevolgen van de ziekte beter te begrijpen, en het stellen van de diagnose en de behandeling te verbeteren. Door hieraan deel te nemen kunt u zelf een bijdrage aan deze vooruitgang leveren. In het overzicht staan de longfibrose studies die op dit moment in Nederland verricht worden.
Deze worden verricht in behandel- en expertisecentra voor longfibrose. U kunt met uw longarts overleggen of u in aanmerking komt voor deelname aan één van deze studies. Indien uw eigen longarts niet werkzaam is in één van de deelnemende centra kan uw longarts overleggen met een deelnemend centrum en u vervolgens eventueel verwijzen. Via de onderzoeksafdeling van het deelnemende behandel- of expertisecentrum ontvangt u dan uitgebreide informatie over het onderzoek, waarna u zelf beslist of u wenst deel te nemen.

Contactgegevens voor informatie:
research.longziekten@erasmusmc.nl of tel: 010-7030323 of 0633343648
longziekten-r&d@antoniusziekenhuis.nl of tel: 088-3201572
longartsom@zuyderland.nl of tel: 088-4596066
ILDzorg@olvg.nl of tel: 020-5994745

Landelijk register longfibrose
Vanuit de beroepsvereniging voor longartsen *NVALT is er een landelijk register opgezet waarbij anoniem gegevens worden verzameld van mensen met longfibrose. Dit register is in 2015 gestart omdat dit een voorwaarde was voor de vergoeding van de fibrose remmers vanuit de overheid. In 2020 zal dit register uitbreiden naar alle soorten longfibrose en zullen mensen met longfibrose in heel Nederland gevraagd worden om hier aan mee te doen.
Het doel van dit register is om meer inzichten te krijgen in het beloop van de verschillende soorten longfibrose. Daarnaast wordt er ook gekeken naar het effect van verschillende soorten behandeling niet alleen op de longfunctie en overleving maar ook op het algeheel wel bevinden van mensen. Hiermee hopen we in de toekomst beter te kunnen voorspellen hoe mensen op een behandeling reageren en meer op maat behandeling te leveren.
Alle behandel- en expertisecentra in Nederland doen mee aan dit register. Uw dokter of verpleegkundig specialist zal u vragen of uw data hiervoor gebruikt mogen worden.

Klik hier voor meer informaite over de BIOBANK interstitiële longziekten.