"We waren blij verrast door de bereidwilligheid om ons op gang te helpen"

Even onszelf voorstellen, wij zijn Grytsje Bosma en Tjitske Holtrop, ILD consulenten in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Ruim anderhalf jaar geleden is het MCL een ILD behandelcentrum geworden. Er werd al wel jaren ILD zorg geleverd door onze ILD longartsen dr. Vd Maten (MCL) en dr Hoekstra (Antonius, Sneek). Maar patiënten die behandeld werden met fibroseremmers werden overgeplaatst naar het Martini Ziekenhuis, de dichtstbijzijnde behandelcentrum. Er gaat ‘niks boven Groningen’, (ha, ha) toch vinden Friese patiënten het nu wel fijn om bij hun eigen vertrouwde longarts en in eigen regio te kunnen blijven voor de fibroseremmers.

Een voorwaarde om als behandelcentrum in aanmerking te komen is dat er verpleegkundige spreekuren gedraaid moeten worden. Wij (Grytsje en Tjitske) waren direct enthousiast deze nieuwe uitdaging aan te gaan, om de verpleegkundige zorg voor ILD patiënten vorm te geven. Dit hebben we gedaan door niet het wiel opnieuw uit te vinden maar gebruik te maken van de kennis, ervaring van ILD collega’s van andere expertise/behandelcentra uit het land, de health consultants van Boehringer Ingelheim, en de patiëntenvereniging. We waren blij verrast door de bereidwilligheid om ons op gang te helpen, de korte lijntjes en samenhorigheid binnen het landelijk ILD netwerk.

Hoe is het ons vergaan sinds de opening?
We hebben vrij vlot de spreekuren weten neer te zetten. We draaien twee dagdelen per week ILD spreekuren: Grytsje draait de woensdagmiddag en Tjitske de vrijdagochtend. Op overige momenten zien wij patiënten met ernstig astma (wij zijn ook een expertise centrum ernstig astma), poliklinische longrevalidatie, en longcovid. Met betrekking tot de ILD zorg hebben we korte lijntjes met onze ILD longartsen vd Maten en Kuijvenhoven. Als de planning het toelaat schuiven wij soms aan tijdens het spreekuur van de longarts. Met name bij patiënten met progressieve longfibrose die achteruit gaan om dan met elkaar vanuit zijn eigen expertise het gesprek te voeren en kijken naar mogelijkheden om de beste zorg voor de patiënt te organiseren.
Waar wij als ILD consulenten tegenaan zijn gelopen is dat ILD zorg veel complexer is dan wij aanvankelijk dachten! En dat patiënten in verhouding tot ernstig astma en COPD snel achteruit kunnen gaan (progressieve fibrose) waardoor palliatieve zorg een belangrijke aandachtspunt wordt. Dit betekend dat we meer tijd in ons spreekuur kwijt zijn dan aanvankelijk gedacht.

Hoe pakken we dit aan?
Goede samenwerking en weten gebruik te maken van elkaars sterke punten is van groot belang. Onze ILD dokters worden zich ook beter bewust van de meerwaarde van de verpleegkundige expertise in ILD zorg, en weten ook eerder gebruik van ons te maken. Sinds wij betrokken zijn heeft o.a. beweegzorg en palliatieve zorg een enorme boost gekregen en zijn patiënten tevreden over onze laagdrempelige bereikbaarheid. Aan de hand van patiëntverhalen zoeken wij naar manieren om de zorg te verbeteren. Zo hebben wij onlangs samen met een patiënt en fysiotherapeuten uit de eerste en tweede lijn, en Boehringer INgelheim, een scholing georganiseerd voor fysiotherapeuten in Noord Nederland, over belang van beweegzorg bij ILD. We zijn dan ook trots dat wij als ILD consulenten aanjager van deze regionale scholing zijn geweest.

Wat zijn onze sterke punten?
Tjitske: met mijn achtergrond in verplegingswetenschappen ben ik goed in het buiten de bestaande kaders van de organisatie te denken. De status quo ter discussie te stellen en goed in netwerken en nieuwe uitdagingen aangaan. Grytsje: ik ben juist weer sterk in beleid en ideeën om te zetten naar werkprocessen. En de contacten te onderhouden met diegene die ons in ons werk moeten faciliteren, te onderhouden zoals ICT, secretariaat, apotheek, etc. Daarnaast heb ik een nuchtere kijk op wat haalbaar en werkbaar is binnen de beperkte tijd van onze spreekuren. Zo vullen we elkaar goed aan!
Voor ons beiden staat compassievolle, persoonsgerichte zorg voorop.

Waarom zijn we dit werk gaan doen?
Grytsje: verpleegkunde is zingevend werk. Ieder mens is unique en ik vind het fijn met mensen te werken en zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de patiënt. Als ik geen verpleegkundige was geweest dan was ik misschien wel verloskundige of leraar geworden. Als ik maar met mensen kan werken.

Tjitske: ik ben altijd wispelturig geweest in wat ik leuk vond qua beroep, ik vond alles leuk! Uiteindelijk voor verpleegkunde gekozen omdat van alles samen komt: sociale, biologische, pedagogische en technische vaardigheden.

Als we niet aan het werk zijn, wat doen we dan?
Grytsje: ik ben veel op de korfbalvelden te vinden als coach, speler of supporter van mijn kinderen. Ook heb ik nog een aantal vrijwilliger functies in ons dorp.
Tjitske: ik ben op zaterdagen op het voetbalveld te vinden als supporter van mijn kinderen of als kantinehulp. Daarnaast hou ik van activiteiten in de natuur: wandelen, mountainbiken en tuinieren.

 

 

 

 

08-11
Zuurstof, voor iedereen zichtbaar, voor mij noodzaak
10-05
Het verhaal van Ton Kieftenburg. 'Hoe gezond was ik?'
12 mei
29-03
Solveigh van Zaal: 'Ik wil mijn energie vooral steken in leuke dingen en fijne ervaringen'
29 maart