Nieuwe hoogleraar ILD Prof.dr. Marlies Wijsenbeek

Nieuwe hoogleraar ILD (interstitiële longaandoeningen) Prof.dr. Marlies Wijsenbeek
Tijdens haar drukbezochte oratie benadrukte Marlies het belang van de juiste diagnose, de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en de waarde van thuismonitoring. Zorg op maat op de juiste plaats wordt steeds belangrijker met aandacht voor de wensen van de patiënt zelf. Samenwerking zowel nationaal als internationaal is daarbij de basis voor het verbeteren van ILD zorg in de breedste zin van het woord, met een centrale rol voor patiëntenorganisaties.
Kortom: ‘Allen voor één, één voor allen’.

Een week voor het uitspreken van haar oratie op 24 maart 2023 in het Erasmusgebouw te Rotterdam vertelt prof. dr. Marlies Wijsenbeek over haar werk, de ILD-zorg in Nederland, onderzoek, haar wensen en verwachtingen voor de toekomst. Samenwerking en patiëntgerichtheid zijn de rode draad van haar carrière. Lees het hele interview link.
Lees ook artikel over zorg op maat voor ILD-patiënten, door prof. dr. Marlies Wijsenbeek in ild care today (2018) link.

09-05
Voorbereid op reis met het Persoonlijk Zorgplan
10 mei
02-10
Helpt u mee met het EU-PFF Adherence Project?
2 oktober
18-10
Vacature Patiëntparticipatieraad Longziekten (PPR-L)
19 oktober