Afscheid Anne José Schimmel

Sinds 2019 kennen onze leden Anne José Schimmel als dé centrale persoon van onze patiëntenvereniging. Alle contacten met leden en relaties verlopen via haar. Voor de vereniging is zij een vaste waarde. Zij weet heel goed wat er leeft onder onze leden en de zorgverleners. Kortom, Anne José is de Longfibrosepatiëntenvereniging en de vereniging is haar domein. Maar helaas, daar komt verandering in. Anne José heeft ons, het bestuur, laten weten dit mooie en dankbare werk om persoonlijke redenen te willen beëindigen. En daar hebben wij, haar goed kennende, alle begrip voor. Voor haar was het een heel moeilijk besluit dat ze eigenlijk niet wilde nemen, omdat zij het werk voor de vereniging samen met bestuur en vrijwilligers, met hart en ziel doet. Maar, zoals zij dat zo nabij van onze leden kent en zo tegen hen zegt, gezondheid is iets waar je goed naar moet ‘luisteren’.

Begin juli neemt het bestuur op een passende wijze afscheid van haar. En zullen wij haar van harte bedanken voor haar grote betekenis, met grote betrokkenheid en persoonlijke inzet voor de Longfibrosepatiëntenvereniging. Anne José blijven wij koesteren in ons hart.

Anne José, het ga je goed..!

Wij verwelkomen van harte Mirjam Aubrey als haar opvolger, die de afgelopen maanden door Anne José is ingewerkt. Met Mirjam zijn wij erg blij, mede omdat zij door haar werk, onder andere als bladmanager van Longwijzer van het Longfonds, heel bekend is met onze patiëntenvereniging.

Namens het bestuur, Raymond Blessing

18-10
Terugkijken webinar ‘Longfibrose: de dagelijkse praktijk’
18 oktober
13-02
Help mee voor meer erkenning voor longfibrose
15 februari
18-10
Vacature Patiëntparticipatieraad Longziekten (PPR-L)
19 oktober