Longmonitor: veel medicatiewissels bij mensen met een longziekte

Ruim 40% van de mensen met een longziekte die meededen aan de jaarlijkse Nivel Longmonitor geeft aan dat zij in het afgelopen jaar één of meer keer gewisseld zijn van medicatie. Als reden voor deze wisselingen noemen zij het vaakst een verandering in de vergoeding van de medicatie of in de verkrijgbaarheid ervan.

De meeste mensen met een chronische longziekte gebruiken langdurig medicatie. Maar liefst 90% van de ondervraagde mensen met COPD gebruikt langer dan een jaar één of meerdere voorgeschreven medicijnen. Voor mensen met astma is dit 82% en voor mensen met zeldzame longaandoeningen 80%. Van deze medicijngebruikers geeft in totaal 42% aan dat zij in het afgelopen jaar één of meerdere medicatiewissels hebben meegemaakt.

Verandering in vergoeding vaak genoemd als reden

Een medicatiewissel kan verschillende redenen hebben, medische en niet-medische. In het vragenlijstonderzoek voor de Longmonitor noemden de mensen met een longziekte het vaakst een niet-medische reden, namelijk dat het medicijn dat ze eerder gebruikten niet meer werd vergoed (25%). Hierbij zal het veelal om een merkwisseling gegaan zijn. Vooral mensen die van inhalatiemedicatie gewisseld zijn gaven dit als reden aan. De tweede reden die veel deelnemers noemden is ook een niet-medische, namelijk dat het medicijn niet langer verkrijgbaar is (23%). Dit leidde tot wisseling van merk of van het medicijn zelf. Als medische redenen werden genoemd dat het oude medicijn niet goed meer werkte (21%) of bijwerkingen gaf (13%). Opvallend is dat één op de vijf mensen (21%) aangaf dat de reden van de medicijnwissel hen niet was verteld.

Het regelmatig wisselen van medicijnen leidde de afgelopen jaren tot klachten en vragen van patiënten. Het onnodig omzetten op andere medicijnen kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid. Mensen voelen zich soms benauwder en zieker na omzetting naar een ander medicijn. Dit willen we voorkomen. Als het niet anders kan, dan moeten mensen met een longziekte duidelijke instructies krijgen over het gebruik van hun nieuwe medicijn van bijvoorbeeld, hun arts, longverpleegkundige of van hun apotheker"aldus Michael Rutgers.

Afspraken medicatiewissel

Vorig jaar zijn er afspraken gemaakt over het verantwoord wisselen van medicijnen. Deze zijn vastgelegd in de leidraad verantwoord wisselen van medicijnen. Aanvullend op deze leidraad worden er afspraken gemaakt rondom het wisselen van inhalatiemedicijnen. Longfonds is hierbij nauw betrokken. Dit proces loopt nog.

Meer lezen over het onderzoek van Nivel? Bekijk de uitgebreide factsheet.

18-10
Terugkijken webinar ‘Longfibrose: de dagelijkse praktijk’
18 oktober
20-04
Themabijeenkomst Samen Beslissen in de zorg in Groningen en online onderzoek
20 april
22-08
Ieder(in) zoekt ervaringsverhalen over bestaansonzekerheid
16 augustus