Ieder(in) zoekt ervaringsverhalen over bestaansonzekerheid

Ieder(in) wil meer inzicht krijgen in bestaansonzekerheid bij mensen met een beperking of chronische ziekte. Daarom is Ieder(in) op zoek naar mensen die hun ervaring willen delen. Deze ervaringen worden gebruikt om te zorgen dat de overheid beter beleid maakt en meer ondersteuning biedt.

Mensen met een beperking of chronische ziekte kunnen vaak moeilijk rondkomen. Dit komt bijvoorbeeld door een te laag inkomen met nauwelijks kans op verbetering, hoge zorgkosten, een slechte woonsituatie of het ontbreken van sociale steun.

Deel uw ervaring
Heeft u hier ervaring mee? Dan kunt u uw ervaring delen via dit formulier: Ervaringsverhaal over bestaanszekerheid. Uiteraard beschermt Ieder(in) uw privacy en gaan we vertrouwelijk om met uw verhaal.


In sommige gevallen neemt Ieder(in) contact op voor een gesprek. Dat doen ze om nog beter te onderzoeken wat verschillende groepen nodig hebben.

15-06
Nieuw Europees adviesgids longfibrose
15 juni
18-10
Vacature Patiëntparticipatieraad Longziekten (PPR-L)
19 oktober
12-03
Volledige vergoeding stroomkosten bij gebruik zuurstofapparaten
23 februari