De Nederlandse Longfibrose patiëntenvereniging opnemen in uw testament

De Nederlandse Longfibrose patiëntenvereniging opnemen in uw testament
Veel Nederlanders staan tegenwoordig open voor het idee om na te laten aan een goed doel. Bij een patiëntenvereniging ligt dat nog meer voor de hand. De betrokkene wil graag dat na zijn of haar dood het onderzoek doorgaat, de krachten gebundeld worden en alle energie gericht wordt op het bestrijden van de ziekte. Voor de patiëntenvereniging zijn deze bijdragen van groot belang. Door deze bijdrage kunnen er extra onderzoeken worden gepland en ook nieuwe initiatieven worden ontplooid. Met het opnemen van een bijdrage of legaat in het testament draagt u op een bijzondere wijze bij aan de gezondheid van de volgende generaties.

Nalaten aan de Longfibrose patiëntenvereniging. Hoe werkt dat?
Wat laat ik na, aan wie en waarom? Er komen vermoedelijk vast veel vragen bij u op als u nadenkt over uw nalatenschap. En als u dit voor u zelf op een rijtje heeft gezet, is de volgende vraag waarschijnlijk: hoe regel ik alles?
Overweegt u de Longfibrose patiëntenvereniging op te nemen in uw testament? Dan kunt u dat op verschillende manieren doen.
De meest gangbare manieren zijn de erfenis en het legaat. U kunt de Longfibrose Patiëntenvereniging op 2 manieren in uw testament opnemen:

  • Door de Longfibrose patiëntenvereniging te benoemen als (mede)erfgenaam. U bepaalt zelf welk recht de vereniging krijgt op (een deel van) uw nalatenschap. U kunt meerdere personen of goede doelen tot erfgenaam benoemen;
  • Door de Longfibrose patiëntenvereniging te benoemen tot legataris. De vereniging krijgt dan een legaat. Dit is een vastgesteld geldbedrag, een percentage van uw nalatenschap of een bepaald goed. Bijvoorbeeld 1.000 euro, 10% van uw nalatenschap, een schilderij of een huis.

Vaak is er ook de wens om middels het ter beschikking stellen van een bedrag een specifiek onderzoek mogelijk te maken. In overleg met ons kan dat geregeld worden.

Het geeft een hoop rust als u weet dat na uw overlijden alles goed is geregeld. Bespreek daarom altijd uw wensen met een notaris. U beslist zelf welk deel van de erfenis u nalaat. De notaris informeert u over de mogelijkheden, kosten en geeft advies. Het laten opmaken van een testament gaat altijd via een notaris.

Uiteraard kunnen wij u behulpzaam zijn bij het nalaten aan de Longfibrose patiëntenvereniging. Wij schakelen daarvoor deskundigen in gespecialiseerd in het familie- en erfrecht om voor u de meest optimale oplossing te realiseren en uiteraard gebeurt dat in overleg met uw notaris.

 

 

02-10
Helpt u mee met het EU-PFF Adherence Project?
2 oktober
26-04
Terugkijken evenement 'Ontmoeten' voor mensen met een zeldzame longziekte
26 april
08-05
Te Koop aangeboden: Rugzak voor draagbare Inogen One
8 mei