Bestelformulier - Leven met longfibrose

Bestelling patiëntengids 'Leven met longfibrose' of boekje 'Goede zorg voor mensen met longfibrose. Nieuwe leden ontvangen deze boekjes gratis.

 
en maak het verschuldigde bedrag over op rekeningnummer NL09 INGB 0684 3330 15 van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten in Nederland.

(*) Dit is een verplicht veld.