Ik schrik er soms van hoe direct je moet zijn om mensen te laten beseffen hoe ernstig deze aandoening is

M onique vraagt op een krachtige en kwetsbare manier meer aandacht voor haar zeldzame aandoening longfibrose.
Dit is hard nodig om vroegdiagnostiek te bevorderen.


In dit filmpje legt Monique uit waarom dit zo is.


Longfibrose is een zeer ernstige en in sommige gevallen dodelijke aandoening, waarbij verdikking, verstijving en verlittekening optreedt van het longweefsel.
Hierdoor worden patiënten kortademig en ervaren ze vermoeidheid.

Bron: Boehringer Ingelheim, die dit filmpje maakte.

23-08
'Het is alweer drie jaar geleden dat ik de uitslag kreeg' - Fokko Bakker (1)
22 augustus
16-09
Wij zijn de donor en zijn/haar familie zo dankbaar!
12-12
"We waren blij verrast door de bereidwilligheid om ons op gang te helpen"
12 december