Ik schrik er soms van hoe direct je moet zijn om mensen te laten beseffen hoe ernstig deze aandoening is

M onique vraagt op een krachtige en kwetsbare manier meer aandacht voor haar zeldzame aandoening longfibrose.
Dit is hard nodig om vroegdiagnostiek te bevorderen.


In dit filmpje legt Monique uit waarom dit zo is.


Longfibrose is een zeer ernstige en in sommige gevallen dodelijke aandoening, waarbij verdikking, verstijving en verlittekening optreedt van het longweefsel.
Hierdoor worden patiënten kortademig en ervaren ze vermoeidheid.

Bron: Boehringer Ingelheim, die dit filmpje maakte.

09-06
Al trek ik met het programma maar één donor over de streep…
16-09
Ik kwam op de transplantatie wachtlijst van Eurotransplant en het wachten begon!
12-12
"We waren blij verrast door de bereidwilligheid om ons op gang te helpen"
12 december