Vergoeding fysiotherapie

Fysiotherapie wordt in principe niet uit de basisverzekering vergoed. U moet een aanvullende zorgverzekering hebben afgesloten om uw behandelingen vergoed te krijgen. Bij een chronische aandoening als longfibrose krijgt u de fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering AWBZ vergoed. Longfibrose staat op de lijst met chronische aandoeningen.
Een verwijzing van uw longarts is nodig. Afhankelijk of tijdens een longfunctieonderzoek blijkt dat er sprake is van een diffusiestoornis (meestal zijn dit mensen die ook tijdens inspanning gaan dalen in het zuurstofgehalte of hebben reeds zuurstof) wordt dat vaak ook zo op de verwijzing geschreven. Sommige verzekeraars vergoeden fysiotherapie bij longfibrose alleen wanneer er op de verwijzing ook specifiek vermeld wordt dat er sprake is van longfibrose met diffusiestoornis!

Voorbeeld: u heeft een basisverzekering en een aanvullende verzekering. Vanuit uw aanvullende verzekering krijgt u bijv. 12 behandelingen per jaar vergoed (check bij uw eigen zorgverzekeraar).
Wat wordt er vergoed: u betaalt de eerste 12 behandelingen niet, vervolgens betaalt u behandeling 13 t/m 20 zelf en vanaf de 21e behandeling krijgt u uw fysiotherapie vergoed.
U hoeft na die ene keer niet het jaar erop weer voor behandelingen te betalen, dat is eenmalig. Daarna wordt het altijd vergoed.
Let wel: fysiotherapie voor een chronische aandoening (zoals longfibrose) wordt in eerste instantie wel jaarlijks met uw eigen bijdrage verrekend. Wanneer uw eigen bijdrage is betaald, zijn er voor de fysiotherapie geen kosten meer.
Fysiotherapie zónder chronische indicatie wordt niet eerst verrekend met de eigen bijdrage.