Masteropleiding fysiotherapie

Om fysiotherapeuten beter op te leiden in de specifieke kennis, kunde en begeleiding van patiënten met aandoeningen in het hart-, vaat- en longgebied is er een master opleiding gestart bij de Hogeschool van Utrecht.

Patiënten met longfibrosis zijn gebaat bij optimale behandeling van de klachten die zij ervaren bij het hebben van een ernstig beperkende ziekte. Je kan hierbij denken aan de meest bekende klachten zoals kortademigheid bij inspanning, vermoeidheid en prikkelende hoest.

Fysiotherapie bij hart-, vaat- en longaandoeningen is bewezen effectief op het verminderen en beter omgaan met klachten. Echter de meeste onderzoeken bij patiënten met longaandoeningen gaan over de effectiviteit bij patiënten met COPD/emfyseem of astma. Pas de laatste 10 jaar is er in toenemende mate aandacht voor minder bekende zeldzame longziekten zoals longfibrosis. Alhoewel veel klachten gelijkend kunnen zijn: toenemende kortademigheid, vermoeidheid en inspanningsbeperking, is het hebben van longfibrosis een echt andere longaandoening met andere aandachtsgebieden.

Deze studie geeft mij verdiepende kennis en betere handvatten in diagnostiek en begeleiding van patiënten met longfibrose. Het vraagt echt een andere benadering dan bij COPD (Wiebke Friedrich, longfysiotherapeut en student CRF)

Fysiotherapeutische expertise over patiënten met longfibrose is niet langer meer beperkt tot de ILD- centra als meer longfysiotherapeuten geschoold zijn. Dit komt ten goede aan de juiste zorg voor de patiënt op de juiste plek (Maarten Kampen, longfysiotherapeut expertise centrum ILD Nieuwegein)

Klik op de inkjes om naar de opzet van de verbijzondering te kijken: CRF1 en CRF2 en van het masterprogramma.