Griepprik of pneumokokkenvaccinatie

Griepprik of pneumokokkenvaccinatie
Het voorkomen van infecties en preventief vaccineren wordt ook wel gedaan met een griepprik of een pneumokokkenvaccinatie. Er zijn geen studies bekend van het effect van een pneumokokkenvaccinatie, maar men neemt aan dat je dan beter gewapend bent tegen effecten van bacteriën bij deze ziekte. De griepprik vindt jaarlijks plaats, de pneumokokkenvaccinatie meestal eens in de vijf jaar.

Zie het ABC voor longfibrose voor 'Pneumokokken'