Tjeerd Wiersma

voorzitter

Mijn leven geef ik inhoud door met compassie met anderen om te gaan. Dit geldt niet alleen voor mijn vrouw, (klein-)kinderen en vrienden, maar ook buiten mijn directe ‘circle of influence’.
Toen ik gevraagd werd om voorzitter van onze vereniging te worden, hoefde ik niet lang na te denken. Ik voel een maatschappelijke verantwoordelijkheid om mijn vaardigheden en normen en waarden ook breder in te zetten. Ik vind het eervol dat ik hiervoor gevraagd ben en zal mijn best doen om de functie op een waardige wijze in te vullen.
Met veel plezier en passie heb ik als radioloog gewerkt en nu houd ik mij bezig met het begeleiden van ziekenhuizen en vakgroepen.
Na mijn kennismakingsgesprekken met de overige bestuursleden en Anne Jose ben ik ervan overtuigd dat we onze bloeiende vereniging verder uit kunnen bouwen om de belangen van al onze leden te behartigen.