Zorg |

Kwaliteit van zorg

In 2011 is gestart met het onderzoek naar wensen en eisen (kwaliteitscriteria) voor de zorg van mensen met zeldzame longziekten.
Bij zeldzame longziekten zijn er verschillen als het gaat om oorzaken en behandeling (medicijnen); er zijn ook veel overeenkomsten, zoals de onbekendheid van de ziekte, de vergelijkbare zorgvraag, de ervaren bedreigingen voor een redelijke kwaliteit van leven en de sociale situatie.

Samenwerking

Daarom hebben drie patiëntenorganisaties, de Belangenvereniging Sarcoïdose Nederland, de Stichting Pulmonale Hypertensie en de Longfibrosepatiëntenvereniging de handen ineen geslagen en gezamenlijk gewerkt aan de totstandkoming van kwaliteitscriteria voor de zorg voor mensen met zeldzame longaandoeningen vanuit patiënten perspectief. Professionele begeleiding en ondersteuning werd verzorgd door het onderzoeksinstituut Athena van de VU te Amsterdam en het Longfonds.


Resultaat

Door te werken vanuit een vastgestelde methode (programma Kwaliteit in Zicht) kon op efficiënte en eenduidige wijze en voor elke aandoening apart een set kwaliteitscriteria worden samengesteld. Samen met patiënten is in diverse groepjes gediscussieerd over wat zij vinden van goede zorg tijdens de verschillende fases van hun ziekte. Verder is er een enquête gehouden en naar aanleiding van de uitkomsten van de discussies en de enquête is gesproken met professionals uit de zorg. In april 2012 zijn de basisdocumenten vastgesteld.

Voor patiënten is er een samenvattende folder met de belangrijkste thema’s en criteria. Deze folder dient vooral als handvat voor u als patiënt en om met uw zorgverleners te bespreken wat deze criteria voor u betekenen en welke zorg u nodig heeft. Het kan u ook helpen om keuzes te maken en zelf de regie over de zorg te houden. U kunt deze patiëntenfolder bestellen bij het secretariaat of hier downloaden.

Visie op zorg

In 2018 kwam het visiedocument Zorgnetwerk longfibrose tot stand. Een belangrijke stap als het gaat om transparantie in het zorgnetwerk bij longfibrose.

Lees hier het volledige document.

In 2018 kwam het visiedocument Zorgnetwerk longfibrose tot stand. Een belangrijke stap als het gaat om transparantie in het zorgnetwerk bij longfibrose.

Lees hier het volledige document.