Overzicht wetenschappelijk onderzoek

Onderstaand leest u in een handig overzicht welke onderzoeken er momenteel (november 2019) lopen of gaan starten. 

 

Meedoen?

Voor onderzoek is samenwerking nodig tussen verschillende centra, maar vooral ook met patiënten. Zonder uw deelname aan studies is er geen vooruitgang mogelijk in onderzoek naar nieuwe behandelmogelijkheden voor longfibrose. Hieronder geven we een overzicht van de onderzoeken die er op dit moment in Nederland lopen en die we verwachten in de komende tijd. We proberen het overzicht op de website van de longfibrose patiëntenvereniging zo actueel mogelijk te houden. Wilt u informatie over de onderzoeken, overleg dan met uw behandelende dokter of mail of bel naar een van de onderstaande centra voor verdere informatie.

 

Contactgegevens voor informatie:

research.longziekten@erasmusmc.nl of tel: 010-7030323 of 0633343648

longziekten-r&d@antoniusziekenhuis.nl of tel: 088-3201572

longartsom@zuyderland.nl  of tel:  088-4596066

ILDzorg@olvg.nl of tel: 020-5994745

 

 

Lopende Fibrose studies in NL

 

Naam studie

(studie ID)

Fase

Soort studie

Middel

Status

Onderzoeksvraag

ISABELA (Galapagos

(NCT03733444)

 

3

Internationaal

Gerandomiseerd

Placebogecontroleerd

Dubbelblind

 

GLPG1690

(autotaxineremmer)

 

Open in Erasmus MC, St. Antonius, OLVG, AUMC, Zuyderland MC, Martini ZH

 

Verwachtte einddatum: december 2021

 

Werkzaamheid en veiligheid van GLPG1690 bij IPF in combinatie met de standaardbehandeling

 

Doel van dit onderzoek: uitzoeken hoe veilig en werkzaam een nieuw middel is in combinatie met de huidige standaardbehandeling voor de longfunctie en IPF in het algemeen.
Gezochte kandidaten: mensen met IPF met of zonder fibroseremmer

 

NVALT-27;

Evaluation of safety and tolerability of pirfenidone in asbestosis, a multicenter study

 

Multicenter

Pirfenidon

Open in

ErasmusMC , Zuyderland MC, St Antonius

 

Zit vrijwel vol.

Veiligheid en tolerantie van pirfenidone bij patiënten met asbestose

 

Scenic Respivant trial

(NCT03864328)

 

2b

Internationaal

Gerandomiseerd

Placebogecontroleerd

Dubbelblind

 

RVT-1601

(geïnhaleerde vorm van natriumcromoglycaat)

 

Open in Zuyderland MC, Erasmus MC, OLVG, St. Antonius, VUmc, MC Haaglanden

 

Verwachtte einddatum:

Oktober 2020

 

Werkzaamheid en veiligheid van geïnhaleerd RVT-1601 bij IPF-patiënten met persisterend hoesten

 

Doel van dit onderzoek: de werking testen van een middel bij proefpersonen met aanhoudende hoest door IPF.

Gezochte kandidaten: mensen met IPF die hoesten.

 

ATLAS

1b

Gerandomiseerd

Multi-dose open-label

Pirfenidone inhalatie (APO1)

Open in St. Antonius,  Erasmus MC

Veiligheid van APO1 bij patiënten met IPF

 

Doel van dit onderzoek: onderzoeken of onderzoeksmiddel (een pirfenidon-oplossing die u inademt) een mogelijke en veilige behandeling is voor idiopathische longfibrose.

Gezochte kandidaten: mensen met IPF die geen pirfenidone of nintedanib verdragen of willen.

 

 

 

 

 

Artikelen over dit onderwerp