Second opinion

Als de diagnose longfibrose is gesteld door uw longarts (in een regionaal ziekenhuis), dan kunt u een second opinion aanvragen in een van de gespecialiseerde centra (de zogenaamde expertisecentra). Daar is immers jarenlange ervaring opgedaan met onderzoek naar en behandeling van longfibrose. Zij kunnen samen met u bepalen welke behandeling voor u het beste is. Ook kunt u via deze expertisecentra in aanmerking komen voor fibroseremmers in geval van Ideopathische pulmonale fibrose (IPF). Het kan ook zijn dat u voor verdere behandeling weer terug gaat naar uw eigen behandelend arts.

 

Verwijsbrief

Het is verstandig om een second opinion eerst met uw eigen behandelend arts te bespreken. Hij kan ook de verwijsbrief voor u maken en zo nodig gegevens doorsturen.  Zorgverzekeraars vergoeden een second opinion alleen als uw behandelend arts u doorverwijst naar een collega, ook als dat op uw eigen verzoek is.  Regelt u een second opinion zelf, kan het zijn dat uw zorgverzekeraar niet alles vergoedt. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar naar de regelingen.
Op de website van de Patiëntenfederatie Nederland vindt u uitgebreide informatie en tips over een second opinion.