Expertise in kaart

De longfibrosepatiëntenvereniging heeft vanuit patientenperspectief in kaart gebracht welke expertise in de drie gespecialiseerde behandel- (of expertise) centra voor interstitiele longziekten zoals longfibrose, aanwezig is.

Het gaat om het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein, het ErasmusMC in Rotterdam en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam.  

 

U kunt hier de website met de kenniskaarten bekijken.  Deze kenniskaarten zijn bedoeld voor zowel artsen als patiënten, waarbij de informatie kan helpen bij het maken van een keuze bij een doorverwijzing.

 

In deze kenniskaarten leest u:

-  wie welke kennis heeft

-  welke zorg deze centra bieden

-  wat patiënten belangrijk vinden voor de zorg

-  of de zorg die het centrum biedt aansluit bij de behoefte van patiënten en

-  wat de visie van de Longfibrosepatiëntenvereniging is over de organisatie van de zorg.

De informatie is samengesteld aan de hand van negen onderwerpen die aan de orde kwamen tijdens een bezoek van bestuur en patienten aan de centra. Deze onderwerpen gingen over onder meer bereikbaarheid van het centrum, wetenschappelijk onderzoek en het aantal patiënten dat het centrum behandelt.