Is er een verband tussen het gebruik van prednison en diabetes mellitus?

Prednison kan allerlei bijwerkingen hebben, zoals het ontstaan van diabetes (suikerziekte). Dit kan opgeheven worden met medicijnen ter regulering van het suikergehalte. Er kunnen ook bijwerkingen ontstaan die niet opwegen tegen het voordeel dat het beoogt te bereiken. In dat geval dient u met uw arts te overleggen of er een alternatief mogelijk is.

Artikelen over dit onderwerp