Mijn arts weigert een bepaald medicijn voor te schrijven, hoe kan dat?

Veelal is hier sprake van experimentele geneesmiddelen die nog niet op grote schaal zijn uitgetest bij longfibrose. Dit is ook de reden dat zorgverzekeraars in zo’n geval niet bereid zijn het middel te vergoeden. Bovendien is het de vraag of het wel zinvol zou zijn gezien de geringe ervaring met het middel.

Artikelen over dit onderwerp