Medicijnen

Hoe weet je of je minder goed tegen een bepaald geneesmiddel kan?

Medicijnen worden in het lichaam afgebroken door bepaalde stoffen in de lever (enzymen) of worden via de nieren uitgescheiden. Bij de stofwisseling (metabolisme) spelen enzymen een belangrijke rol. De enzymen in de lever kunnen goed of minder goed of slecht functioneren. De eigenschappen van de enzymen zijn erfelijk bepaald. Je hebt dus mensen die minder goed tegen bepaalde geneesmiddelen kunnen. Als dat het geval is dan kunnen mensen last van allerlei bijwerkingen krijgen.

Of mensen die eigenschappen hebben kan getest worden met een bloedtest. Via pneumotox.com kun je aan de hand van het intypen van een medicijn zien of bekend is of het middel de luchtwegen kan beschadigen. Als er een combinatie is van medicijnen die via een zelfde enzym worden gemetaboliseerd, dan kan dat problemen opleveren. Om een goed antwoord te kunnen geven is het belangrijk om alle medicatie te weten inclusief eventuele antistolling, etc. en ook de juiste medische informatie.


In ILD care today van het voorjaar 2009 staat een artikel over bijwerking van medicijnen en het belang van kennis van farmacogenetica.  Download het artikel

Ik heb veel last van bijwerkingen van prednison, wat te doen?

Bespreek dit allereerst goed met uw behandelend arts. Deze dient goed door u te worden geïnformeerd om te weten hoe u op de medicijnen reageert.

Is er een verband tussen het gebruik van prednison en diabetes mellitus?

Prednison kan allerlei bijwerkingen hebben, zoals het ontstaan van diabetes (suikerziekte). Dit kan opgeheven worden met medicijnen ter regulering van het suikergehalte. Er kunnen ook bijwerkingen ontstaan die niet opwegen tegen het voordeel dat het beoogt te bereiken. In dat geval dient u met uw arts te overleggen of er een alternatief mogelijk is.

Is er verband te leggen met het gebruik van vele medicijnen (m.n. prednison) en het dunner worden van de hoofdharen en de huid?

Ja, prednison kan ervoor zorgen dat de huid dunner wordt en middelen zoals imuran kunnen haaruitval veroorzaken. Dit is echter in de meerderheid van de gevallen minder ernstig dan wanneer deze middelen in een hogere dosis worden voorgeschreven.

Welke beschikbare geneesmiddelen zijn er?

Op dit moment is er een aantal geneesmiddelen welke bruikbaar worden geacht bij de behandeling van longfibrose. Tevens verschijnen er in de pers en op internet wel eens berichten over zogenaamde wondermiddelen. Het klinkt hard maar dat middel is nog niet ontdekt.

Mijn arts weigert een bepaald medicijn voor te schrijven, hoe kan dat?

Veelal is hier sprake van experimentele geneesmiddelen die nog niet op grote schaal zijn uitgetest bij longfibrose. Dit is ook de reden dat zorgverzekeraars in zo’n geval niet bereid zijn het middel te vergoeden. Bovendien is het de vraag of het wel zinvol zou zijn gezien de geringe ervaring met het middel.