Is longfibrose erfelijk?

De meeste vormen van longfibrose zijn niet erfelijk. Als er geen oorzaak voor de longfibrose wordt gevonden, dan is er mogelijk sprake van een erfelijke vorm. Hieraan moet ik ieder geval worden gedacht als twee of meer familieleden longfibrose hebben (gehad). Deze families komen in aanmerking voor erfelijkheidsonderzoek. Als u hier meer informatie over wilt, dan kunt u zich door uw longarts laten verwijzen naar een afdeling Genetica in een universitair medisch centrum (UMC).

Artikelen over dit onderwerp