Zijn er richtijnen voor de behandeling en training bij longfibrose?

Helaas bestaat tot op heden in Nederland geen fysiotherapeutische richtlijn voor het behandelen en trainen van longfibrosepatiënten. Wetenschappelijke artikelen waarin de effecten van training bij longfibrosepatiënten worden beschreven bestaan wel. De bestaande richtlijnen met betrekking tot het trainen van chronische longpatiënten zijn veelal gebaseerd op onderzoeken uitgevoerd bij COPD patiënten. Ondanks dat het andere longziekten betreft is de opbouw van de therapie veelal hetzelfde. De therapie dient wel toegespitst te worden op de individuele persoon met longfibrose. De groep longfibrosepatiënten is klein, waardoor veel fysiotherapeuten geen ervaring hebben in het begeleiden van deze patiëntengroep. Indien zich bij u in de buurt geen fysiotherapie praktijk bevindt met specifieke kennis van longfibrose, dan verdient het de voorkeur een praktijk te zoeken waar longrevalidatieprogramma’s verzorgd worden.

Artikelen over dit onderwerp