Welke andere therapieën zijn er?

Ondersteunende vormen van therapie zijn fysiotherapie, preventie / bestrijding van infecties (griepprik en op indicatie pneumokokkenvaccinatie) en zuurstoftherapie. Er zijn geen studies die effect van een pneumokokkenvaccinatie op bijvoorbeeld progressie van ziekte of overleving van patiënten met longfibrose heeft. Toch neemt men aan dat patiënten beter gewapend zijn tegen infecties van bacteriën bij deze vaccinatie. Het medisch team van het Centrum voor Interstitiële Longziekten van het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en het Interstitiële Longziekten team van het Erasmus MC bieden vooralsnog alleen mensen met ipf dit vaccin aan. Voor andere ild-patiënten hangt het af van de individuele situatie en ernst. De vaccinatie kan in de huisartsenpraktijk worden gezet. Tussen een griepprik en pneumokokkenvaccinatie moet wel enige tijd zitten.

Artikelen over dit onderwerp