Kan ik zelf om een gespecialiseerde longarts vragen als ik onvoldoende vertrouwen in mijn eigen arts heb?

U bent afhankelijk van uw ziektekostenverzekering of u recht heeft op een ‘second opinion’ . U kunt natuurlijk altijd overleggen met uw longarts of hij/zij een collega kan consulteren, die meer gespecialiseerd is in interstitiële longaandoeningen, waartoe longfibrose behoort.

Artikelen over dit onderwerp