Vooruitzichten

Wat is de toekomst van patiënten die stabiel zijn?

Dit hangt erg af van het soort longfibrose en of er een oorzaak kan worden vastgesteld. Van sommige vormen is bekend dat ze een goede prognose hebben en vele jaren stabiel kunnen blijven of zelfs blijvend tot rust kunnen komen. Van andere vormen weten we dat ze vrijwel altijd progressief zijn. Als de longfibrose een aantal jaren geheel stabiel is geweest kan dat wijzen op een minder ernstige vorm. Dit is dan een gunstig teken voor de toekomst.

Blijf je stabiel?

Net als bij de vorige vraag geldt weer dat dit erg afhangt van het soort longfibrose. Als er een oorzaak wordt ontdekt en het lukt om deze weg te nemen en om de ziekte tot rust te brengen dan kan de longfibrose stabiel blijven.

Komt er een moment dat de medicijnen niet meer werken en er toch een verslechtering plaatsvindt?

Als er geen oorzaak kan worden gevonden voor de longfibrose en het betreft een ernstige vorm dan vindt in de loop van de tijd vaak verslechtering plaats. Dan is de behandeling er vooral op gericht om de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden. Bespreek op tijd met uw arts en/of verpleegkundige wat u wel en vooral ook wat u niet meer wilt.