Oorzaken

Op uw website wordt aangegeven dat longfibrose kan ontstaan na gebruik van het middel nitrofurantoïne. In hoeverre is dat aangetoond en wat moet je doen als je dit middel af en toe gebruikt?

Nitrofurantoïne is een antibioticum, voorgeschreven bij blaasontsteking. Het is bekend dat het bij daarvoor gevoelige personen longfibrose kan triggeren, maar het kan ook andere longproblemen veroorzaken. Bij herhaald gebruik wordt die kans groter. Het is bij twijfel verstandig om een ander antibioticum te kiezen. Maar bovenal is het goed om dit met de behandelend huisarts te bespreken. Er zijn genetische testen waarmee de hogere gevoeligheid kan worden aangetoond. Dit is onder andere een zogenaamde G6PD test. Informatie is o.a. te vinden op: pneumotox.com. Er is veel over gepubliceerd en het is alom bekend.