Algemeen

Hoesten: Is er een middel tegen eindeloze hoest?

U kunt uw longarts vragen om bijvoorbeeld een hoestdempend middel zoals codeine bv 4 x daags 10 tot 20 mg, eventueel in combinatie met een inhalatiecorticosteroid zoals bijvoorbeeld Alvesco 2 x daags 2 pufjes; ook kunnen oprispingen met maagzuur soms een rol spelen bij hardnekkige hoestklachten; in dat geval wil een zuurremmend middel wel eens helpen.

Wat houdt de 'beperkte vorm van longfibrose' als gevolg van bestraling van de borstkas in?

Als restschade - na bijvoorbeeld een longontsteking, langdurige kunstmatige beademing of bestraling - kan inderdaad een beperkte vorm van longfibrose aanwezig blijven. In tegenstelling tot de vormen van longfibrose waar wij ons met name mee bezig houden, met de idiopathische pulmonale fibrose (IPF) als ernstigste variant, zijn deze vormen van longfibrose meestal niet progressief. Er is doorgaans sprake van een in de tijd niet veranderende verlittekening van een klein deel van de long (bv. het deel waarin de longontsteking zich bevond of het deel van de long dat in het bestralingsveld lag).

 

Mijn huisarts heeft nog nooit een longfibrosepatiënt in zijn praktijk gehad en heeft me heel lang laten lopen met mijn klachten. Hij wist ook niet of er medicijnen voor waren. Waar kan ik hem naar doorverwijzen?

 

Informatie over longfibrose is o.a. via de website van de vereniging te verkrijgen ofwel direct, ofwel via links. Een idee: doe hem/haar het boekje “Diagnose longfibrose en dan…” cadeau!

Kan ik zelf om een gespecialiseerde longarts vragen als ik onvoldoende vertrouwen in mijn eigen arts heb?

U bent afhankelijk van uw ziektekostenverzekering of u recht heeft op een ‘second opinion’ . U kunt natuurlijk altijd overleggen met uw longarts of hij/zij een collega kan consulteren, die meer gespecialiseerd is in interstitiële longaandoeningen, waartoe longfibrose behoort.

Zijn de ontstekingen in de longen bij longfibrose besmettelijk?

Nee.