Nalatenschappen

U kunt gedurende uw leven het werk van de longfibrosepatiëntenvereniging steunen door lid te worden, een eenmalige gift te doen of donateur te worden.

 

U kunt onze vereniging ook iets nalaten en dat gedurende uw leven al in uw testament laten opnemen.  Uw testament regelt u bij de notaris. U kunt in uw testament op twee manieren nalaten:

 

Erfstelling

U kunt behalve uw familieleden, ook een goed doel zoals de longfibrosepatiëntenvereniging als erfgenaam benoemen. U bepaalt zelf de verhoudingen. Bijvoorbeeld, u bepaalt in uw testament dat uw vier kinderen ieder 20% van uw nalatenschap ontvangen en dat de overige 20% van uw nalatenschap (dus 20% van al uw bezittingen) voor de Longfibrosepatiëntenvereniging is.

 

Legaat

Een legaat is een vast geldbedrag of een bepaald bezit, zoals sierraden, schilderijen of een woning. U kunt in uw testament bijvoorbeeld opnemen dat u een vast geldbedrag nalaat aan de longfibrosepatiëntenvereniging. De tekst in uw testament is dan als volgt: 'Ik legateer vrij van rechten een bedrag van € ... aan de longfibrosepatiëntenvreniging in Amersfoort.

 

Periodieke gift

U kunt ook een periodieke gift doen, welke u  vastlegt in een schenkingsovereenkomst (zonder tussenkomst van een notaris. Het voordeel hiervan is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. Hierdoor houdt u meer geld over aan uw jaarlijkse schenkingen of kunt u meer schenken zonder dat het u meer kost!

Een schenkingsovereenkomst vindt u op de website van de Belastingdienst.

 

Belastingvrij

Omdat de longfibrosepatiëntenvereniging een door de belastingdienst aangemerkte ANBI instelling is, hoeven wij geen belasting te betalen over uw erfenis. Dus 100% ervan kan besteed worden aan bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek naar longfibrose.

 

Bedanken

Als u van plan bent of u heeft het al geregeld, dat u de longfibrosepatiëntenvereniging opneemt in uw erfenis, dan zouden wij het op prijs stellen als u ons dit laat weten. Dan kunnen wij u bij leven al bedanken voor uw gift en u op de hoogte houden van ontwikkelingen op het gebied van onderzoek naar longfibrose of u informeren over actueel nieuws van de vereniging.  U kunt ons schrijven, mailen, of bellen. Op het contactformulier vindt u de adresgegevens.