Proactieve zorgplanning en palliatieve zorg

Deze zorg is voor mensen met een levensbedreigende ziekte en hun naasten. Palliatieve zorg is gericht op het verbeteren van uw kwaliteit van leven door het zo goed mogelijk verminderen van uw klachten. Er is aandacht voor lichamelijke en psychische klachten, maar ook voor vragen over zingeving. Ook uw naasten worden niet vergeten. Palliatieve zorg die op tijd wordt geboden, kan veel voor uw betekenen. Niet alleen voor mensen die naar verwachting op korte termijn overlijden, maar ook al eerder tijdens uw ziekte. Palliatieve zorg wordt geboden door uw eigen longarts, uw huisarts of longverpleegkundige. Soms wordt een palliatief specialist geraadpleegd.

Naast het behandelen van uw klachten is het tijdig praten met uw naasten en artsen over uw waarden, wensen en verwachtingen van toekomstige zorg belangrijk. Dit noemen we proactieve zorgplanning. Misschien denkt u wel eens na over wat er gebeurt als uw ernstig ziek wordt of over uw levenseinde. Het is belangrijk dat uw arts en uw naasten weten wat u wel en niet wilt in uw laatste levensfase. U kunt hier het beste over nadenken en over praten voordat u teveel klachten krijgt door uw ziekte. Dit vermindert eventuele angst en onzekerheid. U kunt alle vragen stellen die u voor uw arts heeft. Het is zijn of haar taak om u goed te informeren. U mag zelf ook een gesprek hierover beginnen. Misschien hebt u al duidelijke wensen of zelfs al een wilsverklaring. Bespreek deze wensen dan met uw arts. Weet u nog niet wat uw wensen zijn of weet u nog niet waar u besluiten over kunt nemen, praat dan met uw arts en/of verpleegkundige. Spreek hier ook met uw naasten over. Het Persoonlijk Zorgplan kan u ook hierbij helpen.

Zie ook de website van Patientenfederatie Nederland of de website Overpalliatievezorg.nl