Henk Rosenboom

Secretaris en penningmeester 

Missie

Beleidsmatige zaken liggen mij wel. Ik ben al een aantal jaren gepensioneerd en sindsdien ben ik bestuurslid van verschillende patiënten- of ouderverenigingen. Ik hoop daar een goede bijdrage te leveren als het gaat om beleidszaken en financiële aangelegenheden. Het besturen geeft mij veel voldoening, vooral door de contacten met patiënten of ouders, die zich ondanks een vaak ernstige ziekte volledig inzetten voor hun vereniging.