Speciale bijeenkomsten

Ondezoek naar behoefte speciale bijeenkomst zeldzame longziekten

 

Het Longfonds wil  mensen met een longziekte goed informeren en de gelegenheid bieden om anderen te ontmoeten en van elkaar of van deskundigen uit de zorg te leren. Dat doen we niet alleen voor mensen met Astma of COPD, het Longfonds wil er ook zijn voor mensen met een zeldzame longziekte zoals longfibrose, alpha-1, BE, ernstig astma, sarcoïdose, of pulmonale hypertensie.

 

Wij onderzoeken of u behoefte heeft aan een speciale bijeenkomst over zeldzame longziekten.

Wilt u daarom een korte vragenlijst invullen? Dat neemt slechts één minuutje tijd in beslag.

 

Alvast hartelijk dank voor uw moeite!