Landelijke bijeenkomsten

Landelijke dag vrijdag 17 mei 2019, locatie: De Schakel in Nijkerk

 

Meer dan 120 personen, patiënten, familie en belangstellenden bezochten deze dag.

 

  

 

Sprekers waren Mevr. Dr. J.J.M. (Miranda) Geelhoed, Longarts in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Annemieke van Dort, verpleegkundig specialist interstitiële longziekten van het Sint Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, Henk Roseboom, secretaris/penningmeester en Lida Naber, coördinator van de vereniging.

De sprekers van de twee centra praatten de bezoekers bij over longfibrose in het algemeen, de verschillende soorten die er zijn, behandeling met fibroseremmers, nieuwe onderzoeken en de rol van een verpleegkundig specialist en hoe zo’n 40 longverpleegkundigen zich hebben verenigd in een speciale werkgroep ILD-verpleegkundigen. De leden stemden vervolgens in met het bestuursverslag en tot slot was er aandacht voor een speciale actie. In de pauzes en na afloop was er voldoende gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 

 

U kunt het volledige verslag downloaden.

 

De presentatie van Dr. Miranda Geelhoed vindt u achter deze link.

 

de e.v. landelijke dag is op vrijdag 15 november 2019, in De Schakel in Nijkerk

 

 

Artikelen over dit onderwerp