Welke gezondheidsapp gebruikt u?

De Patiëntenfederatie Nederland heeft digitale zorg hoog op de agenda staan. Zij zien digitale zorg als een hulpmiddel voor meer eigen regie, beter zelfmanagement en gemak. Dit leidt tot betere kwaliteit van leven en meer inzicht in eigen zorg en mogelijkheden. Met als resultaat beter passende zorg.

De inhoud van hun vernieuwde website maken ze graag samen met de gebruiker: onder andere mensen en naaste van mensen met longfibrose.
Om de inhoud zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften van de gebruikers, is het belangrijk om inzicht te krijgen in hun digitale zorggebruik. Dat kunnen zij alleen in samenwerking met ons. Hiervoor vragen zij dan ook uw medewerking.

Zij hebben een vragenlijst ontwikkelt. Gebruikt u apps, digitale apparaten en/of websites die helpen bij het omgaan met longfibrose of heeft u een naaste die dit gebruikt? Dan willen zij u vragen om een online vragenlijst in te vullen: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/longfibrose.
Ook vragen ze of iemand bereid is om geïnterviewd te worden. Naar aanleiding daarvan schrijven ze ervaringsverhalen passend bij een app en/of digitaal apparaat dat veel wordt genoemd.

14-09
Online bijeenkomst voor mensen met een zeldzame longziekte
14 september 2022
07-10
Vrijdag 7 oktober, webinar: Longfibrose; een samenspel in de zorg.
31 augustus 2022
28-07
Meedoen aan een onderzoek
28 juli 2022