Vragenlijst beoordeling ziekenhuizen met expertise longfibrose

Wij hebben uw mening nodig!

Er zijn in Nederland ziekenhuizen met de expertise longfibrose. Deze expertisecentra worden elke vijf jaar beoordeeld. Ook kunnen ziekenhuizen die expertisecentrum voor longfibrose willen worden zich dan aanmelden.
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besluit of ze expertisecentrum mogen blijven of worden. Die beoordeling gebeurt ook op basis van de ervaringen van mensen met longfibrose en de longfibrose patiëntenvereniging.

Voor die beoordeling is de mening van mensen met longfibrose van groot belang. Het gaat tenslotte om de juiste en beste zorg voor u.

Vult u de vragenlijst ook in?

03-02
Bewegen
01-04
Helpt u mee aan het verbeteren van de zorg bij longfibrose?
09-03
Vroegtijdige herkenning is belangrijk bij longfibrose