Veranderingen in onze dienstverlening

Het werk binnen de vereniging is het laatste jaar fors gegroeid. We hebben meer leden, waar we u dankbaar voor zijn. Maar ook in de ziekenhuizen en op het gebied van onderzoek is de aandacht voor longfibrose sterk toegenomen.

Met de beperkte middelen die wij hebben: een bescheiden subsidie van de overheid, een zeer actief (maar vaak ook zelf met longfibrose) bestuur en een beperkt aantal uren voor de coördinator, vraagt dat steeds weer om keuzes.

Voorop staat voor ons dat we onze leden centraal stellen en uw belangen behartigen en vragen beantwoorden. Op de kwaliteit daarvan willen we niet inleveren.

Ook willen we in deze, voor de meesten, dure tijd de contributie van de vereniging niet verhogen en dit op de huidige € 25,- per jaar houden. Wist u dat dit door verschillende zorgverzekeraars vergoed wordt.

Wat verandert er dan wel:
U bent van ons gewend om vier keer per jaar een Informatieblad te ontvangen. Ook stuurden wij digitaal een maandelijkse nieuwsbrief en hielden we twee ledendagen per jaar.
Vanaf 2023 streeft het bestuur naar een maandelijks contactmoment met de leden in de vorm van nieuwsbrieven, het Informatieblad of anderszins. Daarbij staat voorop dat wij u zo goed mogelijk willen blijven informeren en dat de informatie ook zo recent mogelijk is. U kunt van ons verwachten dat wij u per jaar daarom acht nieuwsbrieven en daarnaast tweemaal het Informatieblad toesturen. Ook zullen we vanaf volgend jaar één ledendag organiseren, bij voorkeur waar u elkaar fysiek kunt ontmoeten.

05-10
Ledenbijeenkomst: De route van de longfibrosepatiënt
10 oktober
16-01
Filmtip: Plus que jamais / More Than Ever
16 januari
08-08
Bent u voor uw longziekte onder behandeling in het LUMC?
8 augustus 2022