Terugkijken symposium Geneesmiddelen onderzoek bij interstitiële longziekten

Nieuwsbericht St. Antonius ILD Expertisecentrum:

Stand van zaken anno 2021

Gezamenlijke inzet voor betere medicijnen voor Interstitiële longziekten.

Op 11 juni j.l. hebben we ons eerste online patiëntensymposium gehouden. Het was even wennen zonder u in de zaal, maar prof. Dr. Jan Grutters, leidde ons door een interessant symposium waarin geneesmiddelenonderzoek van alle kanten werd belicht.

In dit symposium ziet u wat er voor nodig is om nieuwe medicijnen te ontwikkelen. Middels gezellige interviews met bevlogen longartsen, onderzoekers, verpleegkundigen, patiënt en farmaceut wordt duidelijk hoe zij zich gezamenlijk inzetten om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen en op de markt te krijgen, voor een betere toekomst voor patiënten met interstitiële longziekten.

Tevens wordt er ingezoomd op (geneesmiddelen)onderzoek bij zeer zeldzame aandoeningen (zoals PAP en LAM) en familiaire ziekten.

De longartsen (en onderzoekers) Marcel Veltkamp en Martijn Maus hebben interessante presentaties gehouden over het ontstaan van sarcoïdose en longfibrose, de zoektocht naar aangrijpingspunten en de ontwikkeling van medicijnen van nu en voor de toekomst.

Kortom een leerzaam symposium en de moeite waard om te bekijken.

De opname van het symposium is terug te zien via deze link *:

https://www.ildexpertisecentrum.nl/inschrijven/terugkijken-symposium

*De geluidsopname van het interview met de patiënt is nog niet optimaal, er wordt aan gewerkt om dit te verbeteren.

17-11
Opname online ledendag
11-10
Deze is voor jou pap!
19-01
Oproep