Online partnerbijeenkomst?

Eerder organiseerden wij een fysieke bijeenkomst voor partners van mensen met longfibrose. Daar was toen niet zo veel belangstelling voor. Daarom willen we graag weten of er wel interesse is in een online ontmoeting. Stel, u zou als partner of familie van iemand met longfibrose online met andere naasten van gedachten kunnen wisselen, zou u daar dan gebruik van maken? Laat het ons weten door de drie vragen uit deze vragenlijst te beantwoorden: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/partner%20of%20familie%20van.

Alvast hartelijk dank daarvoor.

03-12
Jaarlijks overlijden nog steeds duizenden mensen aan beroepsziekten
09-03
Informatiefolder COVID-19
13-01
Terugluisteren: directeur Longfonds over vaccinatiebeleid