Nieuwe bestuursleden gezocht

Het bestuur van de longfibrose patiëntenvereniging bestaat op dit moment uit 7 leden: 2 leden zonder longfibrose, 2 leden die getransplanteerd zijn vanwege longfibrose en 3 leden met longfibrose. Samen met de coördinator van de vereniging vormen zij een mooi en betrokken team.

Onze ervaring is dat de vereniging het best floreert bij een gemengd bestuur: bestuursleden met longfibrose (als ervaringsdeskundigen) en ‘gezonde’ bestuursleden (voor de continuïteit).
Binnenkort verlaten onze twee bestuursleden zonder longfibrose, secretaris/penningmeester (Henk Roseboom) en voorzitter (Roger Bickerstaffe) de vereniging. Na hun jarenlange betrokkenheid en inzet wordt het voor hen tijd voor andere dingen.

Daarom is de longfibrosepatiëntenvereniging per direct op zoek naar twee nieuwe bestuursleden zonder longfibrose, die kunnen zorgen voor continuïteit en de functies van penningmeester en voorzitter vervullen.


Profiel bestuursleden:

Ons motto: we zijn betrokken op elkaar, betrouwbaar in afspraken en kijken naar de talenten van een ieder. Dit is voor ons belangrijker dan om vastgestelde taken als doel te hebben.

Als wij aan nieuwe bestuursleden denken, dan denken we aan vrijwilligers die:
- geen longfibrose hebben;
- maatschappelijk betrokken zijn;
- extern gericht zijn; we hebben een groot netwerk aan zorgverleners en
stakeholders;
- kennis en ervaring hebben op het gebied van medische zorg;
- kennis en ervaring hebben met het reilen en zeilen van patiëntenorganisaties

Van de voorzitter wordt verwacht dat zij of hij samenbindend is en de vergaderingen leidt. Van de penningmeester wordt verwacht dat zij of hij affiniteit heeft met financiële zaken.

Aan beiden wordt een grote mate van vrijheid geboden om hun eigen inbreng te realiseren.

Met elkaar:
- komen we op voor de belangen van de patiënten en hun naasten
- voorzien wij de patiënten en hun naasten en anderen van informatie
- maken we ons sterk voor onderzoek bij longfibrose

Wilt u met uw kennis in de wereld van medische zorg, zeldzame ziekten of patiëntenorganisatie en uw vaardigheden op bestuurlijk en/of financieel terrein uw steentje bijdragen aan onze mooie vereniging? Meld u dan via: secretariaat@longfibrose.nl

Wellicht wilt u eerst meer informatie, neemt u dan contact op met Anne José Schimmel, annejoseschimmel@longfibrose.nl of 033-4341306. Zij vertelt u graag meer.

10-02
Familiaire longfibrose
16-09
Extra coronaprik voor kleine groep met ernstige afweerstoornis
07-10
Geef mensen met een verhoogd gezondheidsrisico voorrang in vaccinatie