Ledenbijeenkomst: De route van de longfibrosepatiënt

Afgelopen voorjaar hebben we een aantal van u mogen ontmoeten op de ledendag, die we fysiek in Nijkerk hielden.

Voor onze 2e jaarlijkse ledendag op 17 november kiezen we voor een online bijeenkomst. Corona geeft nog te veel onzekerheid in het najaar om van een fysieke bijeenkomst uit te kunnen gaan. We kiezen dit keer voor een avond, om mensen die overdag geen mogelijkheid hebben om bijeenkomsten bij te wonen de gelegenheid te geven deel te nemen.

Deze bijeenkomst zal geheel in het teken staan van het Persoonlijk ZorgPlan (PZP) waaraan de afgelopen periode, samen met de longartsen en de longverpleegkundigen, hard is gewerkt.

Voor deze bijeenkomst vragen wij u om zich aan te melden via deze link.

Lees hier het hele programma en de uitnodiging.

Als u zich aanmeldt, krijgt u in de week van 17 november een bevestiging en de link voor de livestream.

 

13-07
De NTS bestaat 25 jaar
13 juli 2022
24-08
Digitale huiskamergesprekken gestopt
24 augustus 2022
05-10
Huiskamergesprekken – ontmoet elkaar
5 oktober