Jaarlijkse vragenlijst Nivel

Jaarlijks doet de longfibrose patiëntenvereniging via het Longfonds mee aan het onderzoek van het Nivel (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg). Wij vinden het als patiëntenvereniging van groot belang om mee te werken, omdat het onderzoek als doel heeft om de zorg-en leefsituatie van mensen met een longziekte in Nederland te verbeteren.

Uw mening hierin is belangrijk. Zou u daarom de vragenlijst in willen vullen: https://enquete.nivel.nl/longlijst2021.

Klik hier voor het begeleidend schrijven bij de vragenlijst.

20-09
Nieuwe bestuursleden gezocht
08-02
“We zijn erg blij met deze donatie”
03-12
Jaarlijks overlijden nog steeds duizenden mensen aan beroepsziekten