Jaarlijkse vragenlijst Nivel

Jaarlijks doet de longfibrose patiëntenvereniging via het Longfonds mee aan het onderzoek van het Nivel (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg). Wij vinden het als patiëntenvereniging van groot belang om mee te werken, omdat het onderzoek als doel heeft om de zorg-en leefsituatie van mensen met een longziekte in Nederland te verbeteren.

Uw mening hierin is belangrijk. Zou u daarom de vragenlijst in willen vullen: https://enquete.nivel.nl/longlijst2021.

Klik hier voor het begeleidend schrijven bij de vragenlijst.

09-06
Wat is er bekend over coronavaccins
25-02
Online partnerbijeenkomst?
07-10
Geef mensen met een verhoogd gezondheidsrisico voorrang in vaccinatie