Goede beweegzorg is van groot belang

Graag willen wij uw medewerking vragen om uw mening en ideeën over beweegzorg bij patiënten met longfibrose te geven. Dit kan u doen door bijgevoegde vragenlijst in te vullen.
Klik hier voor de vragenlijst

De vragenlijst is in te vullen t/m 10 oktober

 

Beweegzorg helpt mensen met longfibrose. Maar patiënten krijgen deze zorg niet altijd aangeboden of niet op de juiste manier aangeboden. Ons doel is deze beweegzorg beter in kaart te brengen en te bekijken wat er verbeterd kan worden. U kunt ons daarbij helpen, want u bent zelf patiënt. Wilt u de vragenlijst in vullen? Het kost u maar acht minuten. Hieronder leest u meer over het onderzoek. Dank u wel alvast!

Wat is beweegzorg?
Beweegzorg bij longfibrose is alle zorg die bedoeld is om je conditie en spierkracht goed te houden of te verbeteren. Hiermee verbeter je de kwaliteit van het leven. Je krijgt beweegzorg vaak van een fysiotherapeut, die samenwerkt met andere zorgmedewerkers. Bijvoorbeeld de longarts, de verpleegkundige, de ergotherapeut, de diëtist en de psycholoog.

Waarom krijgt niet iedere patiënt beweegzorg?
Longfibrose is een zeldzame en complexe longaandoening. Niet iedere zorgmedewerker is goed op de hoogte wat longfibrose inhoudt of heeft er ervaring mee. Er zijn daarom nog geen duidelijke afspraken gemaakt voor beweegzorg bij longfibrose. Ook wordt er niet altijd gedacht aan beweegzorg en hoe u dit als patiënt kan helpen.

Wat gebeurt er met uw antwoorden?
We gebruiken uw antwoorden om een adviesrapport te schrijven. Daarmee willen we bereiken dat patiënten vaker een doorverwijzing krijgen voor beweegzorg. En dat verzekeraars in de toekomst beweegzorg bij longfibrose vergoeden. Daarnaast doen we in het rapport aanbevelingen voor wetenschappelijk onderzoek.

Wie zijn wij?
Wij zijn zorgprofessionals en leden van de longfibrose patiëntenvereniging. Samen vormen we een adviesraad die de beweegzorg voor mensen met longfibrose wil verbeteren. Boehringer Ingelheim, een farmaceutisch bedrijf, betaalt mee aan dit project maar heeft geen belang bij de uitkomsten.

Wanneer u vragen heeft over de vragenlijst kunt u contact opnemen met Annemieke van Dort of Denise Schuiten.
annemieke.van_dort@boehringer-ingelheim.com of denise.schuiten@boehringer-ingelheim.com

Wilt u helpen?
We kunnen uw hulp goed gebruiken. Fijn als u de vragenlijst wilt invullen!

Met vriendelijke groet,

Prof. Dr. M. Spruit, Dr. M.Veltkamp en Mw. A Bloem

 

 

 

13-07
Digitaal lotgenotencontact
12-01
Terugluisteren: Nieuwsuur 11 jan. met Bart-Jan Kullberg, voorzitter Gezondheidsraad
11-10
Deze is voor jou pap!