Erkenning expertisecentra longfibrose

Sinds 2015 kunnen ziekenhuizen ‘expertisecentrum’ zijn.Een expertisecentrum moet aan diverse voorwaarden voldoen op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek, organisatie en onderwijs. Dit plan uit 2013 is onderdeel van Europees beleid om de situatie van mensen met een zeldzame aandoening te verbeteren.
Voor longfibrose werden in 2015 drieziekenhuizen erkend; het Erasmus MC Rotterdam, het St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein en het OLVG Amsterdam. De erkenning door de minister is voor de duur van vijf jaar. Begin 2021 ging de herbeoordeling van een deel van deze centra van start. Ook konden ziekenhuizen een aanvraag doen voor een nieuwe erkenning.

De drie al bekende expertisecentra voor longfibrose zijn opnieuw erkend door de minister. Daarnaast heeft ook het AmsterdamUMC erkenning gekregen. Wij zijn erg blij met de erkenning van deze vier centra.

Onze ervaring is dat deze centra nauw samenwerken met behandelcentra voor longfibrose in Nederland, dat er overleg is met een aantal andere ziekenhuizen en dat ook de samenwerking met de patiëntenvereniging heel prettig verloopt.

Zoals boven vermeldt heeft ook het Amsterdam UMC in 2021 erkenning gekregen als expertisecentrum voor ILD voor de komende 5 jaar, en wel voor kinderen als volwassenen. Dit is de basis om samen met de acht partners in hun netwerk in de regio de zorg voor patiënten met longfibrose verder uit te bouwen en te verbeteren. De erkenning is van toepassing op de beide locaties van het AmsterdamUMC (AMC en VUmc), waarbij er binnen de overkoepelende longafdeling sprake is van één ILD-centrum, in samenwerking met de Kinderlongziekten.
Wij hebben alle vertrouwen in de samenwerking met hen.

Kijk hiervoor ook op onze website: https://www.longfibrose.nl/zorg/expertise-en-onderzoek/gespecialiseerde-centra/

 

 

21-11
Terugkijken ledenbijeenkomst: de route van de longfibrose patiënt
21 november
16-12
Bent u, als longfibrosepatiënt, onder behandeling van een fysiotherapeut bij een praktijk in de provincie Groningen, Friesland of Drenthe?
14-09
Hoge energiekosten door zuurstof gebruik?
15 september 2022